09
november 2021

Uitnodiging: startbijeenkomst erfafspoeling

Baflo, Groningen

Voor: deelnemers SESW akkerbouw Groningen - Noorderzijlvest.  

 

Dinsdag  9 november 2021 organiseren we een startbijeenkomst over het terugdringen en voorkomen van erfafspoeling. Graag stellen we je op de hoogte van deze bijeenkomst en en nodigen we je uit om (nogmaals) je kennis omtrent de huidige wet- en regelgeving op te frissen. Voorwaarde voor deelname aan dit project is het bijwonen van een startbijeenkomst. 

De bijeenkomst wordt gehouden op:

  • Dinsdag 9 november van 20.00 – 22.00 uur in Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, 9953 PH, Baflo.

Wat staat er op het programma?
De adviseurs van Waterschap Noorderzijlvest en van de landbouw praten je bij over de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van erfafspoeling. Daarna vertellen ze hoe het bedrijfsbezoek in zijn werk gaat en welke afspraken er dan gemaakt worden. Ook komt de wijze waarop je de subsidie van de Provincie Groningen kunt aanvragen aan de orde. Aan het eind van de bijeenkomst maken we een afspraak voor het individuele bedrijfsbezoek. De bedrijfsbezoeken worden gepland op 10 of 11 november!

NB: Alleen bij deelname aan een startbijeenkomst, kan een bedrijfsbezoek met u worden  ingepland! Tijdens de duur van het project vindt er één gezamenlijke bijeenkomst (deze startbijeenkomst) en één (individueel) bedrijfsbezoek plaats. Er wordt binnen het project een beperkte hoeveelheid startbijeenkomsten georganiseerd.

 

Extra subsidie 'was- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen'

Ben je deelnemer binnen het project SESW Akkerbouw Groningen en heb je de maatregel 'was- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen' opgenomen in je afsprakenformulier of ben je naast je deelname bij SESW hier nog in geïnteresseerd? Vanaf 13 september 2021 is er aanvullende subsidie mogelijk. Binnen de regeling DAW Noord-Nederland 'Uitvoeringsstimulans water en bodem' is er €5.000 subsidie beschikbaar voor deze specifieke maatregel. Wanneer je hier aanspraak op wil maken, dien je als deelnemer aan te melden  voor deze regeling. Dat kan via deze link. 

 

We hopen je te mogen begroeten dinsdag 9 november! In verband met de coronamaatregelen verzoeken we je om je aan te melden. Dit kan via info@dawnoordnederland.nl. Let op: Het kan zijn dat er gevraagd wordt naar je coronabewijs QR-code. Zorg dat je deze bij je hebt.  Het gele boekje is geen geldig coronabewijs.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.