Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

U kunt nu nog geen subsidie aanvragen. Dit kan eind 2021. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nu aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector. Als deze definitief zijn leest u meer hierover op de website van het RVO. 

Herstel landbouwsector
Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom hebben wij het bij deze regeling over groen-economisch herstel.

Subsidies voor groen-economisch herstel
Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant voor u:

  • Investeren in groen-economisch herstel
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel

Aanvragen
U vraagt de subsidies bij ons aan. Dit kan vanaf eind 2021. Vanaf welke datum weten wij nog niet. Als de aanvraagperiode bekend is, zetten wij deze op onze website. Ook leest u dan de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidies.

Webinars
Op 26 oktober 2021 gaven wij 2 webinars over de subsidies voor het groen-economisch herstel van de landbouw. Hierin gaven wij uitleg over de subsidies en tips voor het aanvragen. U kunt de webinars terugkijken via:

Verslag webinar: Investeren in groen-economisch herstel
Verslag webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel

Invulling EHF binnen POP3+
De overheid heeft het budget van het EHF toegevoegd aan het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022 (POP3+). Het doel van het EHF past namelijk goed in het programma van POP3+. U leest meer over de invulling van het EHF binnen POP3+ in de Kamerbrief van 8 juli 2021.

 

Bron artikel: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/subsidie-voor-groen-economisch-herstel-landbouw

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.