Bewust bezig met schoon erf

Melkveehouder Herman Manenschijn uit Bunne zit niet te wachten op gedoe met controlerende instanties

Daarom aarzelde de melkveehouder niet om zich aan te melden voor het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. ‘Ik wilde weleens weten hoe het nou precies zit met de regels rondom erfafspoeling en wat in mijn situatie de mogelijkheden zijn om aan de huidige en toekomstige regels te voldoen’, zegt hij. ‘Schoon Erf, Schoon Water’ is gestart onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In het geval van Manenschijn werken in het project samen: provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest en LTO Noord. ‘Erfafspoeling hoort tot het laaghangende fruit als je wilt werken aan schoner oppervlaktewater. Je kunt in veel gevallen relatief makkelijk zonder hoge kosten verbetering bereiken’, vertelt Tjeerd Hoekstra van Projecten LTO Noord. Hij is projectleider van ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Hoekstra organiseert dit project in diverse regio’s en besteedt veel tijd aan overleg met partijen zoals waterschappen, provincies en gemeenten. ‘Mijn uitgangspunt is dat een project alleen succesvol kan worden als een boer er echt iets aan heeft.’ Een belangrijk onderdeel van het project was voor Manenschijn het bedrijfsadviesbezoek. ‘Van de twee adviseurs die langskwamen, begreep ik dat je als ondernemer veel vrijheid hebt bij het nemen van maatregelen om te voorkomen dat perssappen en ander vies water in de sloot terechtkomen.’ Het bezoek maakte duidelijk dat de melkveehouder niet in overtreding is zoals de RUDmedewerker eerder suggereerde. ‘Wel kreeg ik diverse adviezen om ongewenste situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld het opslaan van bijproducten in een slurf in plaats van los op het erf. En het aanbrengen van een laag stro onder de maiskuil om het vrijkomen van perssappen te voorkomen. Overigens was dat niet nieuw voor mij.’

 

BEZEMSCHOON

Manenschijn kreeg ook te horen dat zijn erf altijd bezemschoon zou moeten zijn. ‘In de praktijk is dat nog niet altijd even simpel. We werken met een voermengwagen. Bij het laden daarvan valt er vaak wat voer op het erf. We hebben een rolbezem die makkelijk aan de minishovel te bevestigen is. Maar iedere dag vegen vergt wel discipline.’ Een subsidie van 1.000 euro als je een bovenwettelijke investering doet die ongewenste erfafspoeling tegengaat, hoort ook tot de mogelijkheden van het project. Manenschijn maakt er geen gebruik van. ‘Op dit moment zijn geen investeringen nodig. Het project heeft me opgeleverd dat het hier wel goed zit als het om erfafspoeling gaat.’

 

Tekst: BERRIE KLEIN SWORMINK 

Foto: BERRIE KLEIN SWORMINK (Melkveehouder Herman Manenschijn (links) en Tjeerd Hoekstra van het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’.)

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.