SESW Akkerbouw Fryslan van start

Ook akkerbouwers en loonwerkers kunnen erfafspoeling aanpakken

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst woensdagmiddag 23 oktober in Hallum op het bedrijf van Sjoerd en Jetty van Gunst is het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Akkerbouw Fryslân van start gegaan. Een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Al eerder, in oktober 2016, ging SESW voor de melkveehouderij van start.

Tijdens de bijeenkomst vertelde gastheer Sjoerd van Gunst wat voor hem de motivatie is om deel te nemen: ‘Ik wil het op ons bedrijf graag goed voor elkaar hebben, zeker weten dat we de juiste dingen doen. We willen straks een regiofunctie vervullen met de wasplaats die we aan gaan leggen.’

Belang

Ook Jan van Weperen, bestuurder bij Wetterskip Fryslân, Tineke de Vries, regiobestuurder bij LTO Noord en Gerlof Bergmans van de NAV, gingen in op het belang van dit soort trajecten. Dat ligt vooral op het gebied van bewustwording en samen werken aan schoner oppervlaktewater.  

Intentieverklaring

Daarnaast tekenden de bij dit project betrokken partijen (AJF, LTO Noord, NAV en Wetterskip Fryslân), net als eerder bij SESW Melkveehouderij, een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.