GrAJK-voorzitter Willem Dinkla over Schoon Erf, Schoon Water

Enthousiast over de aanpak van erfemissie in dit project

Willem Dinkla, voorzitter van het GrAJK is enthousiast over de aanpak in het project Schoon Erf, Schoon Water.

‘Dit project richt zich op de verschillende mogelijkheden om erfafspoeling te voorkomen voor zowel de akkerbouw als de veehouderij in Groningen in de gebieden van waterschap Noorderzijlvest én Hunze en Aa’s Veenkoloniën/ Westerwolde.

 

Willem Dinkla heeft met zijn ouders een gangbaar akkerbouwbedrijf in Bellingwolde, Oost Groningen. Hier verbouwen zij aardappelen, bieten, uien en graan.

 

Met het project Schoon Erf, Schoon Water krijg ik de mogelijkheid en de kennis om de erfemissie zo veel mogelijk te reduceren. De meeste gbm’s (gewasbeschermingsmiddelen) die in het oppervlaktewater zijn te vinden, zijn volgens de metingen afkomstig van erfafspoeling.

 

Door mee te doen aan het project krijgen wij inzicht in hoe we de veldspuit op een nog verantwoordere manier kunnen reinigen. Op dit moment gebeurt het inwendig reinigen door middel van het spoelen met schoon water, deze restvloeistof (een aantal keren verdund) wordt leeg gespoten over het gewas zodat er geen residuen in de tank achterblijven. Het uitwendig reinigen van de veldspuit gebeurt momenteel op een stuk grasland.

 

Om de restvloeistoffen op te vangen en op een verantwoorde manier af te breken zijn wij ons nu via het project Schoon Erf, Schoon Water in groepsverband aan het oriënteren wat voor systeem het beste bij ons bedrijf past. Zo willen we een spoelplaats aanleggen voor het reinigen van alle machines met een bezinkput, welke tevens geschikt moet zijn voor het reinigen van GBM-apparatuur in combinatie met een bio filter of Phytobac. Hierbij wordt het afvalwater van de GBM apparatuur in een filter gepompt waarbij de residuen van de GBM worden afgebroken door bijvoorbeeld compost en stro. 

 

Wij willen graag investeren in een systeem dat effectief werkt en weinig onderhoud vraagt, hierbij is de subsidieregeling zeer welkom en een mooie stimulans om te investeren in een goede spoelplaats met als resultaat het succesvol terugdringen van de erfemissie.’

Willem Dinkla, voorzitter Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)

 

Het GrAJK is betrokken bij dit project om de leden de mogelijkheid te geven om zijn of haar erf emissiebestendig te maken. Door mee te doen aan het project kun je gebruik maken van het advies en de subsidieregeling in dit project. GrAJK werkt in het project Schoon Erf, Schoon Water samen met de waterschappen, LTO Noord, het Collectief Midden Groningen en de Provincie Groningen. Meld je geheel vrijblijvend aan op de website: www.schoonerfschoonwater.nl

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.