Aan het woord: Jeroen Wolters (GrAJK) over erfafspoeling

Kansen en boerenoplossingen in het project Schoon Erf, Schoon Water Veenkoloniën

Jeroen Wolters is Regiocoördinator bij het GrAJK. Hij houdt zich bezig met projecten binnen GRAJK en ondersteunt het bestuur bij allerhande voorkomende werkzaamheden.Daarnaast heeft hij samen met twee compagnons een bedrijf in precisielandbouw en robotisering. 

Erfemissie
Jeroen: ‘Het project Erfaspoeling akkerbouw beslaat het waterschapsgebied Hunze en Aa’s in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen en Westerwolde, hierbij neem ik deel aan het Groningse deel van het project. Daarbij communiceer ik over het project richting onze GRAJK-leden en deel ik hun ervaringen met de projectgroep. Elke stap die je op het gebied van erfafspoeling kunt zetten is er 1. Of het nou een hele grote aanpassing op je erf is door de aanleg van een professionele installatie of door bijvoorbeeld het aanleggen van een waterdichte vloer op je wasplaats en zo je spoelwater afvangt. Elk van deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van de erfafspoeling. Er is niemand die moedwillig erfafspoeling teweeg wil brengen’.

SESW-project in het veld
Jeroen: ‘Het mooie aan dit project is dat er wel degelijk ruimte is voor vindingrijke boerenoplossingen. Deelnemers krijgen vanuit het project begeleiding en advies over de mogelijkheden en kunnen daarbij zelf ook echt hun eigen inbreng hebben’. Het staat de akkerbouwer vrij om zelf de inrichting van het erf te bepalen. Binnen het project wordt er dan gekeken hoe de maatregelen optimaal op het erf kunnen worden ingepast om erfemissie te voorkomen. Uiteraard in wederzijds overleg. Per slot van rekening is en blijft het erf van de boer en hij/zij heeft zelf een eigen visie hoe hij/zij zijn/haar bedrijf wil inrichten’.

Kans
Jeroen: ‘Het is te verwachten dat de wetgeving rond erfemissie zal worden uitgebreid. Met dit project krijgt men de kans om zich hier stapsgewijs al op voor te bereiden. Deelnemers kunnen hier een vorm aan geven die passend bij hen en bij hun bedrijf is’. Ook met kleine stappen kom je heel ver vooruit. Iedereen kan wel aan de slag met erfemissie. Niemand kan in de toekomst kijken hoe de regelgeving uiteindelijk wordt uitgewerkt. Door nu toch al de subsidiemogelijkheden te benutten, pak je een mooie kans om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden’.

Precisie
‘Je gewasbescherming wil je zo goed mogelijk toepassen. Je wilt de middelen op de plant krijgen en deze niet in de sloot zien verdwijnen. Je gewas dient er zijn voordeel mee te doen’. Jeroen: ‘Door schoon te werken, hou je het heft in handen en zo worden discussies van middelenuitspoeling voorkomen’.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.