Veel gestelde vraag: melding of vergunning?

Erfafspoeling akkerbouw - Hunze en Aa's Veenkoloniën

Het waterschap kan helpen met de vraag of er een vergunning nodig is of dat een melding volstaat. Neem bij vragen contact op met: Dries Nakken (Waterschap Hunze en Aa's) via telefoonnummer 0598-693458.

Het is belangrijk om op de volgende zaken te letten:

  • Aanleg wasplaats met lozing op gemeentelijk riool of bodem dient voor de aanleg gemeld worden via het AIM-loket bij het bevoegd gezag (gemeente/ ODG/RUD). Dit kan via deze link.  
  • Voor de lozing op het oppervlaktewater dient een watervergunning aangevraagd te worden bij het waterschap. De watervergunning kan worden aangevraagd op via deze link.
  • Zorg dat de aanvraag of melding volledig en compleet is, lever daarom ook altijd plattegronden, informatie en capaciteit berekening van de olie-/ slibafscheider aan.
  • Geef ook aan waarom u afwijkt van de voorkeursvolgorde betreft de lozingen.
  • Verzoek is om in alle gevallen ook om het erfplan mee te sturen.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.