Zelf verzilting meten, iets voor jou?

Boeren Meten Water

Als akkerbouwer uit het noorderlijk zeekleigebied kun je meedoen aan het project 'Boeren Meten Water - Verzilting’. Een belangrijk project, want verzilting van het oppervlaktewater en grondwater is een groeiend probleem.

Kern van Boeren Meten Water: door zélf metingen te verrichten krijg je als deelnemende akkerbouwer niet alleen inzicht in de verziltingsproblematiek, maar kun je ook de juiste maatregelen treffen om de gewasschade door verzilting zoveel mogelijk te beperken. Dat meten gebeurt met geavanceerde apparatuur: de AquaPin, de AquaMobile en het bijbehorende dashboard (een online platform om de meetresultaten te volgen).

Bij deelname krijg je twee aquapins in een van je percelen die de grondwaterstand, EC gehaltes op twee dieptes en bodemvocht monitoren. Dit geheel zegt iets over de waterhuishouding van het perceel en of er mogelijk verzilting optreedt. Daarnaast kun je met de aquamobile metingen verrichten in het (sloot) water. Handig voor bij een beregening, maar vooral om gedurende het groeiseizoen het zoutgehalte te volgen in de polder. In hoeverre lukt het het wetterskip om de polder van zoetwater te voorzien?

Vijf adviesorganisaties hebben zich bij het project aangesloten om deelnemers gedurende het traject te begeleiden: Agrifirm, Hoogland, Delphy, Profytodsd en Parsgranen. Je kunt je eigen teeltbegeleider ook vragen naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie
Ben je als akkerbouwer in het noordelijk zeekleigebied geïnteresseerd in deelname aan Boeren Meten Water? Neem dan voor meer informatie contact op met Tjeerd Hoekstra op 06-13925749 of kijk op www.boerenmetenwater.nl.    

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.