Vraag een gratis BijmestMonitor aan

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof die nog in de bodem gedurende de teelt en wil je advies over hoe je de teelt kunt optimaliseren? Vraag dan een gratis bijmestmonitor inclusief advies aan door het formulier in te vullen of vul het formulier in of ga naar www.daw-bodem.nl/n-min

Waarom een BijmestMonitor?

Als je wilt weten of er tijdens de teelt bijbemesting nodig is, bieden we de mogelijkheid voor een BijmestMonitor. Deze bestaat uit een grondanalyse en gewasanalyse. Dit geeft tijdens het seizoen inzicht in de hoeveelheid direct opneembare nutriënten in de bodem en welke nutriënten zijn opgenomen door de lant. Op basis van deze gegevens volgt een advies voor bijbemesting in het groeiseizoen. Aanvragen zijn mogelijkheid tot en met 30 april 2024. 


Hoe werkt het?

Om de BijmestMonitor aan te vragen vul je eenvoudig dit formulier in of ga je naar www.daw-bodem.nl/n-min. We nemen contact met je op om een afspraak te maken. Een adviseur komt twee keer (vrijblijvend) bij je langs. Samen met de adviseur bekijk je de analyse en zoek je naar de optimale situatie voor jouw bedrijfsvoering.

Spelregels

Je komt in aanmerking als je een boer of tuinder bent die akkerbouwgewassen of snijmais verbouwt. De metingen zijn gratis aan te vragen zolang de voorraad strekt en afhankelijk van de beschikbaarheid van adviseurs.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk op www.agrarischwaterbeheer.nl. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.