Introductie

Hartelijk welkom op de website van DAW Noord Nederland, Noorderzijlvest Groningen

Voldoende schoon oppervlaktewater is van groot belang voor melkveehouders in Groningen. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is erfafspoeling verboden. Dit betekent dat melkveehouders geen met van gewasbeschermingsmiddelen of mineralen vervuild hemelwater mogen lozen op het oppervlaktewater. Melkveehouders mogen daarnaast ook geen emissies van perssappen uit bijproducten of gras- of maiskuilen lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om de wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

Het project “DAW Noord Nederland Noorderzijlvest Groningen” biedt de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgen deelnemers een (kleine) bijdrage in de kosten. Ook weet u zeker dat u na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat alles op het eigen erf op orde is met betrekking tot erfafspoeling.

De voordelen nog even op een rijtje:

- U krijgt tijdens een bedrijfsadviesbezoek gratis advies op maat over wat u op uw eigen erf kunt doen om erfafspoeling te voorkomen!

- U krijgt een kleine bijdrage in de kosten voor maatregelen die u wilt treffen om erfafspoeling te voorkomen!

- U bent tijdens de duur van het project gevrijwaard van handhavingsbezoeken van het waterschap voor erfafspoeling!

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.