Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.dawnoordnederland.nl zoals Brooswater/LTO Noord deze aanbiedt. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op deze website aanbieden.

Deelnemen aan Bodem en Water en handhaving

Als agrarisch ondernemer krijgt u af en toe bezoek van een toezichthouder / handhaver van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en van de waterschappen. Het toezicht richt zich op het naleven van de wet- en regelgeving. Als u aan een activiteit vanuit schoonerfschoonwater.nl deelneemt of op basis hiervan een (gesubsidieerde) investeringsmaatregel neemt, dan zal dit niet wijzigen. Vanwege de strenge privacyregels zijn de toezichthouders / handhavers niet op de hoogte of u wel of niet aan dit programma meedoet. Overigens ontslaat deelname u niet van het naleven van de wet- en regelgeving.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op schoonerfschoonwater.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broos Water is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op schoonerfschoonwater.nl te hergebruiken. Dawnoordnederland.nl is Intellectueel eigendom van Broos Water.

Geen garantie op juistheid

Broos Water/ LTO Noord streven naar een zo actueel mogelijke website en hebben de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op en/of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen Broos Water / LTO Noord daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u op basis van de inhoud van schoonerfschoonwater.nl maatregelen neemt of aanpassingen op uw bedrijf en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan.

De informatie, producten en of maatregelen op schoonerfschoonwater.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, producten en of maatregelen te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Broos Water / LTO Noord aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.