Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.dawnoordnederland.nl zoals Brooswater/LTO Noord deze aanbiedt. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op deze website aanbieden.

Deelnemen aan Bodem en Water en handhaving

Als agrarisch ondernemer krijgt je af en toe bezoek van een toezichthouder/handhaver van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en van de waterschappen. Het toezicht richt zich op het naleven van de wet- en regelgeving. Als je aan een activiteit vanuit dawnoordnederland.nl deelneemt of op basis hiervan een (gesubsidieerde) investeringsmaatregel neemt, dan zal dit niet wijzigen. Vanwege de strenge privacyregels zijn de toezichthouders/ andhavers niet op de hoogte of je wel of niet aan dit programma meedoet. Overigens ontslaat deelname je niet van het naleven van de wet- en regelgeving.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op dawnoordnederland.nl is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broos Water is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van www.dawnoordnederland.nl te hergebruiken. De website www.dawnoordnederland.nl is intellectueel eigendom van Broos Water.

Geen garantie op juistheid

Broos Water/LTO Noord streven naar een zo actueel mogelijke website en hebben de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie op en/of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen Broos Water/LTO Noord daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien je op basis van de inhoud van www.dawnoordnederland.nl maatregelen neemt of aanpassingen op je bedrijf en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan.

De informatie, producten en of maatregelen op dawnoordnederland.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, producten en of maatregelen te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Broos Water / LTO Noord aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.