Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.agrarischwaterbeheer.nl.  

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de helpdesk via deze link. 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.