Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.agrarischwaterbeheer.nl.  

Projectleiders 

De projecten in Noord-Nederland worden uitgevoerd door de volgende projectleiders: 

Froukje van der Molen 

  • Hunze en Aa's Veenkoloniën Drenthe: erfafspoeling akkerbouw 
  • Hunze en Aa's Veenkoloniën Groningen: erfafspoeling akkerbouw 

Tjeerd Hoekstra

  • Noorderzijlvest Groningen: erfafspoeling melkvee
  • Noorderzijlvest Groningen: erfaspoeling akkerbouw
  • Wetterskip Fryslan: erfafspoeling akkerbouw 
  • Hunze en Aa's Groningen en Drenthe: perceelsemissie


Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de helpdesk via deze link. 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.