Hieronder vind je het overzicht van de verschillende projecten (en subsidieregelingen) die geschikt zijn voor melkveehouders, akkerbouwers of loonwerkers. Klik op ‘bekijk dit project’ voor meer informatie en om je aan te melden. Elk project start met een korte introductie. Door te klikken op 'ga verder' kom je vanzelf bij het aanmeldformulier waar je je bedrijfsgegevens kunt achterlaten.


Op dit moment zijn er geen lopende subsidieregelingen of projecten beschikbaar. Houd onze berichtgeving in de gaten! 

Filteren

Soort ondernemer
ProvincieSoort maatregelenDrents Overijsselse Delta Zuidwest Drenthe

Verminderen erfafspoeling Zuidwest Drenthe

Subsidie beschikbaar voor agrariërs in het waterschapsgebied Drents Overijsselse Delta in Zuidwest Drenthe. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een maximum van €10.000 per deelnemer.
Bekijk dit project
Vechtstromen Zuidoost Drenthe

Verminderen perceel- en erfemissie Zuidoost Drenthe

Subsidie beschikbaar voor agrariërs en loonwerkers in het waterschapsgebied Vechtstromen in Zuidoost Drenthe. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een maximum van €10.000 per deelnemer.
Bekijk dit project
Hunze & Aa's Drenthe

Verminderen erfafspoeling Hunze & Aa's Drenthe

Subsidie beschikbaar voor akkerbouwers in het waterschapsgebied Hunze en Aa’s in Drenthe. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een maximum van €10.000 per deelnemer.
Bekijk dit project
Noorderzijlvest Drenthe

Verminderen perceel- en erfemissie Drenthe

Subsidie beschikbaar voor agrariërs en loonwerkers in het waterschapsgebied Noorderzijlvest in Drenthe. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een maximum van €10.000 per deelnemer.
Bekijk dit project
Hunze & Aa's Groningen

Verminderen perceel- en erfemissie Groningen

Subsidie beschikbaar voor agrariërs in het waterschapsgebied Hunze en Aa’s in Groningen. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een maximum van €10.000 per deelnemer.
Bekijk dit project
Noorderzijlvest Groningen

Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit

Subsidie beschikbaar voor agrariërs in het waterschapsgebied Noorderzijlvest in Groningen. Ontvang maximaal 40% subsidie, tot een bedrag van maximaal €10.000 op een maatregel.
Project is afgelopen
Hunze en Aa's Groningen en Drenthe

Perceelsemissie

Dit project is erop gericht om emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Als agrariër in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s wordt u geholpen door experts.
Project is afgelopen
Hunze en Aa's Veenkoloniën Drenthe

Erfafspoeling akkerbouw

Bent u akkerbouwer of loonwerker in het Drentse deel van de Veenkolonien? Maak dan gebruik van de mogelijkheden van Schoon Erf, Schoon Water, Veenkolonien Drenthe!
Project is afgelopen
Wetterskip Fryslân

Erfafspoeling akkerbouw

Je ontvangt advies van een deskundige over maatregelen die je kunt toepassen op jouw bedrijf om erfafspoeling te voorkomen. Hiervoor is maximaal €14.000 euro beschikbaar (in samenwerking €20.000).
Project is afgelopen
Hunze en Aa's Veenkoloniën Groningen

Erfafspoeling akkerbouw

Bent u akkerbouwer in het Groninger deel van de Veenkolonien of in Westerwolde? En wilt u aan de slag met het voorkomen van erfafspoeling? Dan is deelname aan...
Project is afgelopen
Noorderzijlvest Groningen

Erfafspoeling akkerbouw

Bent u akkerbouwer of loonwerker en wilt u aan de slag met het terugdringen en voorkomen van erfafspoeling? U vindt hier informatie (vrijblijvend), u kunt zich aanmelden als...
Project is afgelopen
Noorderzijlvest Groningen

Erfafspoeling melkvee

Bent u melkveehouder en wilt u werken aan het terugdringen en voorkomen van erfafspoeling? U kunt zich oriënteren en als deelnemer kunt u gebruik maken van het (gratis)...
Project is afgelopen
Noorderzijlvest Drenthe

Erfafspoeling melkvee

Bent u melkveehouder en wilt u aan de slag met terugdringen en voorkomen van erfafspoeling? Dan vindt u hier informatie, u kunt gebruik maken van de mogelijkheid om...
Project is afgelopen
Noorderzijlvest Drenthe

Erfafspoeling akkerbouw

Bent u akkerbouwer en wilt u meer weten over terugdringen en voorkomen van erfafspoeling? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid! U vindt hier informatie en kunt (gratis) advies...
Project is afgelopen

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.