Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DAW Noord-Nederland. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via deze website en het gebruik van cookies.

Betrokken partijen bij DAW Noord-Nederland respecteren de privacy van alle bezoekers en deelnemers aan de projecten op deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt niet gedeeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van deze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website te bereiken zijn. Wij raden je dan ook aan om op websites van derden de privacy statement en disclaimer te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je een account aanmaakt op deze site vragen wij je e-mail adres zodat je later opnieuw kan inloggen en eenvoudig je wachtwoord kan herstellen indien je deze vergeten bent. Je telefoonnummer vragen we zodat wij je kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets misgaat bij je registratie.

Wanneer je je met een account aanmeldt voor een project op deze site, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van dawnoordnederland.nl en worden gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren. Een overzicht van de gebruikte cookies, het doel en voor hoelang de cookies na eerste gebruik worden opgeslagen, treft je verderop in dit privacy statement aan.  

Je persoonsgegevens worden door dawnoordnederland.nl geverifieerd om vast te stellen of de ingevulde gegevens juist zijn en bij je bedrijf horen. Je ontvangt een e-mail om je mailadres te verifiëren.

Je persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt door dawnoordnederland.nl. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en dawnoordnederland.nl.

Het kan zijn dat we gebruik maken van je e-mailadres om je in de toekomst te benaderen, mocht er bijvoorbeeld een nieuw project zijn dat voor jou interessant is. Mocht je dit liever niet willen, dan kun je dit in een e-mail via info@dawnoordnederland.nl laten weten

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens en je dossier in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je via onderstaande gegevens contact met ons op nemen.

Contactgegevens

E-mail adres: info@dawnoordnederland.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 66 55
  

Gegevens delen

De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor statistieken om de website te verbeteren en het gebruik van dawnoordnederland.nl te kunnen meten. De projectleider van dawnoordnederland.nl heeft inzage in deze geanonimiseerde statistieken.

Aan dawnoordnederland.nl zijn helpdeskmedewerkers verbonden, bereikbaar via bovenstaande contactgegevens. De helpdeskmedewerker heeft toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens in het systeem van dawnoordnederland.nl en is vraagbaak m.b.t. de website. De helpdeskmedewerker kan je persoonsgegevens inzien en alleen met jouw toestemming veranderen en of verwijderen. 

De helpdeskmedewerker is ook de contactpersoon tussen jou en de adviseurs. Nadat je als deelnemer bent aangemeld en je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven , heeft de contactpersoon inzage in jouw persoonsgegevens. Het contactpersoon geeft deze gegevens door aan je adviseur. Deze adviseur maakt vervolgens met jou een afspraak voor een bedrijfsbezoek en/of studiegroep bijeenkomst.

Tijdens het bedrijfsbezoek/studiegroepbijeenkomst legt de adviseur, in overleg met jou, de gemaakte afspraken, adviezen en/of maatregelen vast in het afsprakenformulier. Het afsprakenformulier vormt de basis voor de subsidieaanvraag en wordt toegevoegd aan je dossier. De adviseurs hebben geen inzage in de erfscans die je kunt invullen.

Via dawnoordnederland.nl kun je de subsidie aanvragen. De helpdeskmedewerker kan je subsidieaanvraag inzien en beoordeelt deze. Indien de aanvraag niet volledig of niet in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, neemt de medewerker contact met je op. De helpdeskmedewerker wijzigt je aanvraag niet. Indien de aanvraag volledig en in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, dan zal de projectleider op basis van je aanvraag een beschikking afgeven.

Bewaartermijn

De opgeslagen persoonsgegevens worden in het systeem van dawnoordnederland.nl opgeslagen en bewaard tot uiterlijk 31 december 2026.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer over het cookiebeleid van dawnoordnederland.nl staat hieronder.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen door een website die je bekijkt. Daarmee is je computer te herkennen tijdens je bezoek.

3 typen cookies

1. Noodzakelijke cookies: bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat je van een bepaalde website geen cookies wenst. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies word je elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.

2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik: er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s je bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website te beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

3. Cookies van websites van derden: Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. dit type cookie wordt door dawnoordnederland.nl niet gebruikt.

Geen persoonsgegevens

Cookies zoals dawnoordnederland.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om je te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met jouw inloggegevens voor websites van derden. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor je privacy.

Welke cookies plaatst dawnoordnederland.nl?

Cookies voor statistieken en onderzoek: de website dawnoordnederland.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Dawnoordnederland.nl kan deze cookies niet gebruiken om je persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Geen cookies ontvangen

Wil je geen cookies meer ontvangen? Je kunt je internetbrowser daarop instellen. De website waarschuwingsdienst.nl geeft informatie over de meest gebruikte browsers.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.