Aan het woord: Marian van Dongen van waterschap Hunze en Aa’s

'Met dit project hopen we de ondernemer in beweging te krijgen om de stappen te maken voor het terugdringen van erfemissie.’

Marian van Dongen is adviseur waterkwaliteit bij het waterschap Hunze en Aa’s. Zij richt zich onder andere op de waterkwaliteit in het gebied van de Drentsche Aa. Daarnaast is ze DAW-coördinator voor het waterschap en aanspreekpunt voor de landbouwprojecten in het beheergebied die over waterkwaliteit gaan.  

Erfemissie
Marian: ‘Vanuit het waterschap zijn wij op zoek hoe we de emissie van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk kunnen beperken. In het hele beheergebied treffen we nog steeds overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen aan. Het is heel lastig om te duiden vanuit welke emissieroute de middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Daarom pakken we ook meerdere routes tegelijk aan. In ons beheergebied is het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) naar het oppervlaktewater belangrijk voor het behalen van de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW). We weten dat de middelen via verschillende routes in het oppervlaktewater terecht komen. Erfemissie is een puntbron en als je die dan aanpakt heb je al een grote slag gemaakt. Uiteindelijk streef je naar een 0-emissie voor de toekomst (2027). Het terugdringen van de erfemissie draagt bij aan het behalen van de doelen die in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staan die is opgesteld door een groot consortium van partijen waaronder de waterschappen.’

Het SESW-project in het veld
Er waren verschillende agrariërs die op een erfemissieproject zaten te wachten. Zij wilden graag aan de slag met de waterstromen op hun erf. Daarnaast zijn er ook verschillende boeren die aarzelen. Enerzijds omdat de investering niet past bij de financiële situatie na de drie droge jaren en anderzijds omdat de wetgeving het nu nog toelaat. Marian: ‘Als je rood staat, kun je niet groen doen. Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Voor een groot deel gaat het ook om bewustwording. We zien vaak verbaasde reacties als we de uitslagen van het erfputje met de ondernemer bespreken. Agrariërs kijken ervan op als ze de verscheidenheid en de hoeveelheden aangetroffen middelen op papier zien staan.’


Het erfplan
Met de (gratis) begeleiding vanuit het project worden boeren meegenomen in de maatregelen die ze kunnen treffen op hun erf. De boer maakt vervolgens (eventueel in overleg met de adviseur) een erfplan. De beoordeling van dit plan wordt gedaan door handhavers van het waterschap en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) of de Omgevingsdienst. De handhavers van het waterschap beoordelen de route richting het oppervlaktewater en de RUD/OMD beoordelen de emissie naar de bodem. Dit maakt het project uniek, omdat de boer op deze manier direct in contact is met de controlerende instanties, die hem/haar nu advies geven. Daardoor krijgt de boer de zekerheid dat hij – als hij het plan uitvoert zoals ingediend - in ieder geval de komende jaren voldoet aan de regels die gesteld worden aan erven.


Stimulans
Marian: ‘Wij willen als waterschap een substantieel bedrag beschikbaar te stellen, om de boeren te stimuleren om aan te slag te gaan met de afspoeling van hun erf. Als waterschap hebben wij de keuze gemaakt om een groter bedrag per ondernemer beschikbaar te stellen. Zo bereik je misschien wel minder boeren, maar de deelnemende boeren hebben na het uitvoeren van de maatregelen de emissie vanaf hun erf wel op orde. Als waterschap weet je dan dat er weer een puntlozing is opgelost. Het is in ons gezamenlijk belang dat de KRW-doelen gehaald gaan worden. Het is aan de sector zelf om de stappen te zetten. De boer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Met dit project hopen we de ondernemer in beweging te krijgen om de stappen te maken voor het terugdringen van erfemissie.’

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.