120ste agrariër investeert in schoon en voldoende water

Investeringssubsidie voor een betere water- en bodemkwaliteit in het Groningse deel van het Noorderzijlvest een groot succes!

Het maximaal aantal deelnemers binnen de subsidieregeling ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de water- en bodemkwaliteit is in korte tijd bereikt. Projectleider Tjeerd Hoekstra is blij met alle aanmeldingen. “Agrariërs willen aan de slag om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren op hun bedrijf, dat zie je aan de hoeveelheid aanmeldingen. Deze subsidiemaatregel helpt ze bij het uitvoeren van een (dure) investering.” Eén van de akkerbouwers die subsidie heeft aangevraagd is akkerbouwer Derk Gesink. ‘’Dankzij deze subsidieregeling wordt het voor mij financieel wél interessant om te gaan investeren. Aan een dergelijke investering hangt een flink kostenplaatje. Via deze regeling wordt daarvan een deel vergoed.’’

Nummer 120
Gesink uit Mensingeweer is deelnemer nummer 120 en sluit daarmee voorlopig eerst de hekken. De subsidieregeling biedt agrariërs uit het waterschapgebied Noorderzijlvest in Groningen een bijdrage in de kosten om te investeren in de verbetering van de water- en bodemkwaliteit. Gesink is er nog niet helemaal uit. ‘’Ik zie meerdere mogelijkheden die ik kan toepassen op mijn bedrijf. Ik twijfel of ik ga investeren in een spoelplaats voor de veldspuit of toch een schoffelmachine, een machine die mechanisch onkruid verwijderd.”

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden
Gesink heeft inmiddels de nodige ervaring met mechanische onkruidbestrijding. ‘’Twee jaar geleden ben ik samen met een groepje boeren gaan experimenteren om onkruid met een machine te verwijderen in plaats van met gewasbeschermingsmiddelen. Uit eigen ervaring kan ik noemen dat mechanische onkruidbestrijding niet hetzelfde resultaat levert als chemisch. Toch zie ik voordelen in het gebruiken van deze machine voor mijn gewas en bodem.” De andere optie voor het bedrijf van Gesink is het aanleggen van een vloeistofdichte was- en spoelplaats, hierdoor wordt de afspoeling op het erf verminderd. “Binnenkort komt er een adviseur bij mij langs om te kijken welke maatregel ik het beste kan toepassen, ik ben benieuwd naar zijn adviezen.” aldus Gesink.

Aanmelden kan nog steeds
Het is voor akkerbouwers en melkveehouders uit het waterschapgebied van het Noorderzijlvest in Groningen nog steeds mogelijk om mee te doen aan de subsidieregeling. “Als deze 120 deelnemers niet het maximale bedrag gebruiken wat ze mogen aanvragen, blijft er geld over voor andere deelnemers” ligt Tjeerd Hoekstra toe. De verwachting is dat er budget overblijft voor (een deel van) de wachtlijst. 

Samenwerking
Waterschap Noorderzijlvest stelt samen met de provincie Groningen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar aan agrariërs, zodat ze kunnen investeren in maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in de bodemkwaliteit. LTO Noord is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
De subsidieregeling ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Meer informatie staat op http://agrarischwaterbeheer.nl/

 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.