166 Boeren en tuinders investeren in bodem- en waterkwaliteit

Waterschap Noorderzijlvest Groningen

Het project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In totaal hebben 166 boeren en tuinders geïnvesteerd in duurzame maatregelen die zijn samengevat in een factsheet door LTO Noord.

Gezamenlijk initiatief
Het project is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en LTO Noord. Voor boeren en tuinders is het investeren in maatregelen ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit kostbaar en niet direct winstgevend. Het project stimuleert en moedigt boeren en tuinders aan om te investeren in duurzame maatregelen door hen financieel te steunen.

Positieve resultaten
Tjeerd Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, is positief over de resultaten van het project en zegt dat deze laten zien dat boeren en tuinders bereid zijn om flink te investeren in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Het vinden van de nodige financiën kan echter een uitdaging zijn en dan bieden subsidies hierin een uitkomst en dragen bij aan de haalbaarheid.

160 duurzame maatregelen
De investeringen hebben geleid tot de realisatie van 160 duurzame maatregelen, waarbij de meeste interesse was in precisiebemesting. Daarna volgde de combinatie van een schoffel/onkruidwieder en een strokenfrees in combinatie met een zaaimachine. Ook is er door melkveehouders veel geïnvesteerd in de opvangvoorzieningen van perssappen. Een duidelijke samenvatting van deze maatregelen is beschikbaar in een factsheet van LTO Noord.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
De subsidieregeling ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen het DAW wordt gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. 

Voor meer informatie over het project en de resultaten ervan kun je contact opnemen met Tjeerd Hoekstra via info@dawnoordnederland.nl


Download hier de factsheet

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.