Agendapunten

Geen resultaten gevonden

Nieuws

Vraag een gratis BijmestMonitor of N-mineraalmeting aan

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof die nog in de bodem zit voorafgaand aan de teelt of gedurende de teelt en wil je advies over hoe je...
Lees artikel
Nieuwe DAW-subsidieregelingen goedgekeurd voor waterschap Hunze

Waterschap Hunze & Aa's

In het gebied van waterschap Hunze en Aa's zijn twee DAW-projecten goedgekeurd. Deze subsidieregelingen hebben als doel de reductie van perceel- en erfemissie in zowel het Groningse als...
Lees artikel
166 Boeren en tuinders investeren in bodem- en waterkwaliteit

Waterschap Noorderzijlvest Groningen

Het project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In...
Lees artikel
Nieuwe subsidieregeling voor akkerbouwers en melkveehouders

Noorderzijlvest Groningen

Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar in het Noorderzijlvest in Groningen voor het aanleggen van een was-, spoel- en vulplaats. Je kunt een subsidie aanvragen van maximaal €10.000...
Lees artikel
Gratis Bodemadvies aanvragen

Via DAW-Bodemteams

De bodem is een belangrijk productiemiddel. Daarom kun je als boeren en of tuinder tuinders gratis advies aanvragen over bodemgerelateerde thema’s waarbij het verbeteren van de bodem centraal...
Lees artikel
Zelf verzilting meten, iets voor jou?

Boeren Meten Water

Als akkerbouwer uit het noorderlijk zeekleigebied kun je meedoen aan het project 'Boeren Meten Water - Verzilting’. Een belangrijk project, want verzilting van het oppervlaktewater en grondwater is...
Lees artikel

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.