Agendapunten

Geen resultaten gevonden

Nieuws

DAW Noord-Nederland niet bereikbaar vanwege vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode is de helpdesk van DAW Noord-Nederland van maandag 22 juli tot 19 augustus niet bereikbaar. Je kan ons een e-mail sturen of de...
Lees artikel
Nieuwe DAW-subsidieregelingen goedgekeurd voor waterschap H&A

Waterschap Hunze & Aa's

In het gebied van waterschap Hunze en Aa's zijn twee DAW-projecten goedgekeurd. Deze subsidieregelingen hebben als doel de reductie van perceel- en erfemissie in zowel het Groningse als...
Lees artikel
166 Boeren en tuinders investeren in bodem- en waterkwaliteit

Waterschap Noorderzijlvest Groningen

Het project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In...
Lees artikel
Gratis Bodemadvies aanvragen

Via DAW-Bodemteams

De bodem is een belangrijk productiemiddel. Daarom kun je als boeren en of tuinder tuinders gratis advies aanvragen over bodemgerelateerde thema’s waarbij het verbeteren van de bodem centraal...
Lees artikel
Friese akkerbouwer pakt erfafspoeling aan

Albert en Reinder Hogenhout investeerden via het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ in een was- en spoelplaats met zuiveringssysteem om erfafspoeling tegen te gaan. Friese akkerbouwers...
Lees artikel
120ste agrariër investeert in schoon en voldoende water

Investeringssubsidie voor een betere water- en bodemkwaliteit in het Groningse deel van het Noorderzijlvest een groot succes!

Het maximaal aantal deelnemers binnen de subsidieregeling ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de water- en bodemkwaliteit is in korte tijd bereikt. Projectleider Tjeerd Hoekstra is blij met alle aanmeldingen....
Lees artikel

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.