Agendapunten

Geen resultaten gevonden

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor akkerbouwers en melkveehouders

Aanleg was-, vul- en spoelplaatsen

Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor het aanleggen van een was-, spoel- en vulplaats. De subsidieregeling is voor akkerbouwers en of melkveehouders in de provincie Groningen in...
Lees artikel
Gratis Bodemadvies aanvragen

Via DAW-Bodemteams

De bodem is een belangrijk productiemiddel. Daarom kun je als boeren en of tuinder tuinders gratis advies aanvragen over bodemgerelateerde thema’s waarbij het verbeteren van de bodem centraal...
Lees artikel
Zelf verzilting meten, iets voor jou?

Boeren Meten Water

Als akkerbouwer uit het noorderlijk zeekleigebied kun je meedoen aan het project 'Boeren Meten Water - Verzilting’. Een belangrijk project, want verzilting van het oppervlaktewater en grondwater is...
Lees artikel
Friese akkerbouwer pakt erfafspoeling aan

Albert en Reinder Hogenhout investeerden via het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ in een was- en spoelplaats met zuiveringssysteem om erfafspoeling tegen te gaan. Friese akkerbouwers...
Lees artikel
Interview met Bonne Poelma deelnemer uitvoeringsstimulans

“We moeten beseffen dat water- en bodembeheer een nog grotere rol krijgt voor voedselzekerheid’”

Hoger niveau in water- en bodembeheer is nodig Eén van de deelnemers aan de regeling is Bonne Poelma. Samen met zijn ouders heeft hij een akkerbouwbedrijf van 35...
Lees artikel
Veel gestelde vraag: melding of vergunning?

Erfafspoeling akkerbouw - Hunze en Aa's Veenkoloniën

Het waterschap kan helpen met de vraag of er een vergunning nodig is of dat een melding volstaat. Neem bij vragen contact op met: Dries Nakken (Waterschap Hunze...
Lees artikel

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.