Agendapunten

Zomeravondexcursie SESW Noorderzijlvest Melkveehouderij

Appingedam

Geintereseerde melkveehouders kwamen op de laatste dag van juni een kijkje nemen op het erf van deelnemer aan SESW NZV Hartjes in Appingedam. Hij heeft een opvanggoot voor...
Bekijk agendapunt

Nieuws

Aan het woord: Marian van Dongen van waterschap Hunze en Aa’s

'Met dit project hopen we de ondernemer in beweging te krijgen om de stappen te maken voor het terugdringen van erfemissie.’

Marian van Dongen is adviseur waterkwaliteit bij het waterschap Hunze en Aa’s. Zij richt zich onder andere op de waterkwaliteit in het gebied van de Drentsche Aa. Daarnaast...
Lees artikel
Akkerbouwers positief over online spuitlicentiebijeenkomst

De spuitlicentiebijeenkomst ‘Actualiteiten gewasbescherming en voorkomen van emissie’ was donderdag 4 februari met 28 deelnemers volledig uitverkocht. Deelnemers bespraken in werkgroepen hoe om te gaan met veranderingen in...
Lees artikel
Filmpjes erfafspoeling Groningen / Drenthe

Er zijn drie filmpjes beschikbaar over Schoon Erf, Schoon Water en het tegengaan van erfafspoeling: - Een algemeen filmpje over Schoon Erf, Schoon Water in het werkgebied van...
Lees artikel
Maatlat Schoon Erf

Wellicht interessant bij investering in emissiebeperking erf?

Doel Maatlat Schoon Erf Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Het gaat daarbij om emissies die...
Lees artikel
Inspiratie opdoen voor maatregelen?

Kijk wat akkerbouwers in Flevoland aan verschillende maatregelen hebben gerealiseerd op hun erf. Klik hier voor een filmpje van een niet overdekte wasplaats met Heliosec bij akkerbouwer en...
Lees artikel
Aantal deelnemers SESW Veenkoloniën Groningen/Westerwolde

Aanmelden kan nog steeds maar subsidie is nog niet zeker

Hoewel het aantal deelnemers langzaam maar zeker het maximum bereikt in de Veenkolonien in Groningen Westerwolde, is het is nog steeds mogelijk om u als deelnemer aan te...
Lees artikel

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.