Introductie

Hartelijk welkom bij het project “Verminderen perceel- en erfemissie Zuidoost Drenthe " in het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

Bodem en water zijn van groot belang voor de agrarische sector. Het water moet van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en de dieren. De laatste jaren is er door de sector veel energie gestoken in het vergroten van kennis en bewustwording hierover. Investeringen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit zijn niet te allen tijde rendabel en daar is handelingsperspectief voor nodig. Het project geeft dit perspectief door advies en financiële ondersteuning te bieden omtrent het verminderen van erf- en perceelemissies.

Na aanmelding krijg je als deelnemer een (vrijblijvend) adviesgesprek om samen met een adviseur een plan te maken. Tijdens dit bedrijfsbezoek ga je in gesprek over welke maatregelen het beste passen bij jouw bedrijfsvoering. Aansluitend op dit advies bespreek je met de adviseur de vervolgstappen en te nemen maatregel(en). Afhankelijk van het type maatregel wordt er een emissieplan of een Bedrijfs Bodem en Water Plan (BBWP) opgesteld.

Als deelnemer bekostig je zelf de realisatie van de maatregel(en). Via het project kun je een bijdrage in de kosten aanvragen van maximaal 40%, met een maximum van €10.000.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.