Let op: Het is momenteel niet meer mogelijk om u aan te melden voor het project 'Verminderen Perceelsemissie Hunze & Aa's'. Alle plekken voor deelname zijn op dit moment gevuld.

Als u nog wel interesse heeft in deelname, stuur dan een e-mail naar info@dawnoordnederland.nl.
Mocht er een aanvullend budget beschikbaar komen, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Introductie

Hartelijk welkom bij het project "Verminderen perceelsemissie"

Voldoende schoon oppervlaktewater is voor iedereen van belang, maar vooral voor de agrarische sector. En dus ook voor agrariërs in Groningen en Drenthe. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verboden. Het is een uitdaging om de wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen perceel en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap Hunze en Aa's.

Het project “Verminderen perceelsemissie” biedt de kans om deze uitdaging aan te gaan. Als deelnemer krijgt u kosteloos adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar de juiste maatregelen om perceelsemissie te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgt u als deelnemer een bijdrage in de kosten van 40%, tot maximaal € 14.000. Na het treffen van de maatregelen weet u zeker dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat alles op het eigen perceel op orde is met betrekking tot emissie.

De voordelen nog even samengevat:

U krijgt tijdens een bedrijfsadviesbezoek gratis advies op maat over wat u kunt doen om perceelsemissie te voorkomen. Tijdens het bezoek staat de vraag centraal wat u op uw perceel kunt doen om emissie tegen te gaan. Optioneel vindt gedurende het seizoen een tweede bezoek plaats, tijdens of na de uitvoering van de maatregelen. Heeft u geen behoefte aan een bedrijfsbezoek omdat u al weet waarin u wilt investeren, dan is dat natuurlijk ook prima.

U krijgt een aantrekkelijke bijdrage in de kosten voor maatregelen die u wilt treffen om perceelsemissie te voorkomen!

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.