Let op: op dit moment is het maximaal aantal deelnemers binnen dit project bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de helpdesk via info@dawnoordnederland.nl

Introductie

Hartelijk welkom bij DAW Noord Nederland, Hunze en Aa's Groningen (Veenkolonien en Westerwolde)

Als akkerbouwer bent u gebaat bij voldoende schoon oppervlaktewater. Erfafspoeling is bovendien verboden. Dit betekent dat er geen met gewasbeschermingsmiddelen en mineralen vervuild hemelwater op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Maar hoe vertaal je de wet- en regelgeving naar het eigen erf met maatregelen en investeringen die de goedkeuring kunnen dragen van het waterschap?

Het project “DAW Noord Nederland, Groningen Veenkolonien/Westerwolde” biedt de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) groepsgewijs advies over de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. En bovendien krijgen deelnemers een bijdrage in de kosten. Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat alles op het eigen erf op orde is met betrekking tot erfafspoeling.

De voordelen op een rijtje:

- U krijgt gratis groepsgewijs advies op maat van een adviseur, die u bovendien helpt bij het maken van een erfplan om erfafspoeling te voorkomen.

- U krijgt (als u besluit dit plan uit te voeren) een bijdrage in de kosten die u moet maken om uw erf toekomstbestendig te maken.

- Gedurende de looptijd van het project is het waterschap terughoudend met reguliere handhavingsbezoeken ten aanzien van erfafspoeling.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.